©Francesc Molina
©Carles Carreras
©Carles Carreras
©Francesc Molina
©Pere Aurich
©Pere Aurich
©Carles Carreras
©Francesc Molina
©Francesc Molina
©Francesc Molina
©Pere Aurich
©Francesc Molina
©Pere Aurich
©Carles Carreras
©Francesc Molina
©Pere Aurich
©Pere Aurich
©Francesc Molina
©Pere Aurich
©Carles Carreras
Veure més fotos de:
Carles Carreras · Pere Aurich · Eduard Soler · Miquel Planells · Martí Coma · Francesc Molina

Temps de Flors. Girona

Projecte de fotografia artística del Girona Temps de Flors

Edició 2017
Del 13 i el 21 de maig

Carles Carreras · Pere Aurich · Eduard Soler · Miquel Planells · Martí Coma · Francesc Molina


Edicions anteriors del tempsdeflors.com, projecte de fotografia:

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016